Agile trainin g

We laten je de agile processen en mindset ervaren en dompelen je onder in een agile leeromgeving.
Je groep is je agile team en je leert door samen te werken in interactieve oefeningen. 

Interactief

We volgen het Agile Manifesto: mensen en interacties over processen en tools.

We geloven dat deelnemers willen ontdekken wat agility kan betekenen. Scrum processen zijn gemakkelijk te leren, de agile mindset aannemen is veel moeilijker. 

We betrekken je als individu en als groep om met ons agility (wendbaarheid) te ontdekken. Want agile gaat vooral over hoe je mensen en groepen betrekt.

Samenwerkend

Agility bouwt op teams en op samenwerking. Daarom zetten we een samenwerkende leeromgeving op.

We doen samen oefeningen, met de hele groep of in break-outs, oefeningen ook die het team helpen om zelf beter samen te werken. We bepreken de resultaten en de ervaringen samen.

Deze benadering zal je stimuleren om een gelijkaardige werkwijze te hanteren in je eigen organisatie. 


Inspirerend

De focus van agile ligt op het creëren van klantwaarde.

We vertrekken bij het luisteren naar je verwachtingen. Onze opleiding bestaat uit een backlog van onderwerpen en oefeningen. We prioriteren samen met jullie bij het begin, en kunnen onderweg natuurlijk aanpassen. Agile dus.

Met de tevredenheidsmatrix bevragen we tussendoor wat goed loopt en wat beter kan. We betrekken je bij het afstemmen van de training op je noden.

Agile foundation en Scrum master basics

Agile wordt de nieuwe manier van werken, en het gaat snel. Agile is het antwoord op dwingende noden van bedrijven: sneller op de markt, gemakkelijke aanpassing van prioriteiten, meer en sneller klantwaarde genereren. Agile biedt ook de oplossing voor hoe de jongere generatie wil werken: geconnecteerd, in kleine teams, autonoom en zelfsturend. Agile op de juiste manier ingevoerd creëert een omgeving waar vertrouwen heerst, waar creativiteit, met minder negatieve stress en burn-outs.

In deze tweedaagse zien we graag het hele team, of tenminste de teamleden die scrum master of product owner zullen worden. Samen, want we denken dat beide rollen goed elkaars rol moeten begrijpen two-day foundation class we like to see the whole team, or at least the team members en de training dan ook samen moeten volgen. Dat legt meteen de beasis voor jullie latere werkrelatie.

Meer

Agile Product Ownership

De product owner is deel van het team. Dat aspect behandelen we in de Agile Foundations klas.

Maar de Product Owner werkt ook samen met mensen buiten team: business stakeholders, vertegenwoordigers van de klant, mensen uit de verkoop, marketing... Want de P.O. moet goed begrijpen wat waarde levert voor de klant en voor de onderneming.

Deze opleiding introduceert de nieuwe concepten: Design Thinking, Minimum Viable Product, Empathy Mapping, Customer journey... Begrijp ook beter wat waarde betekent, Cost of Delay, Release On Demand. Bouw meetpunten in je toepassing, analyseer hoe de klant de nieuwe features gebruikt, maak hypotheses over weat je klant nodig heeft en valideer die. Prioriteer je backlog zodat je team de meest waardevolle items eerst bouwt en levert wanneer de markt erom vraagt...

SAFe training


Voor een dieper inzicht in agile en lean productontwikkeling, raden we je onze verschillende trainingen rond SAFe aan. SAFe is het toonaangevende model voor agility op schaal en ookals je niet met SAFe werkt leveren de treiningen veel inzichten op.

De grote waarde van SAFe ligt in de integratie van allerlei inzichten uit de agile en lean wereld in een consistent geheel. Agile Product Management, Lean Startup, Lean Portfolio Management en DevOps zijn de grote bouwstenen van SAFe 5, met interessante en vaak ronduit excellente opleidingsmodules die dieper ingaan op de componenten en hun plaats in het grote SAFe-plaatje toelichten..


 

ADJUGO: leer agile op een agile manier

We leren je niet alleen over agile, we ademen agility en maken van onze klassen een agile ervaring. In-company of publieke lessen, real life of virtueel, altijd dezelfde spirit...

Onze training kalender                        Contacteer voor in-company training